No caso de pedidos de gran volume, o departamento de loxística da nosa empresa realiza as entregas de material entre 12 e 24 horas (laborables) despois de seren fabricado. O prazo de entrega para os pedidos de menos volume varía segundo a dispoñibilidade de capacidade de carga libre con outros pedidos en rutas próximas ó lugar de entrega.

Para realizar estas entregas, contamos con vehículos e recursos suficientes para cubrir as necesidades de entrega en función do volume e do tipo de material a entregar, así como das condición do lugar de entrega.

Existe a posibilidade de enviar os nosos produtos a largas distancias por compañías de transporte alleas a Perfigal, Transformados Metálicos, S.L., contando con provedores externos para estes servicios que garanten a entrega a tempo do material adquirido.