SOLUCIÓNS DIVERSAS


MATERIAL HOSTALARÍA

Algunhas das solucións que propoñemos teñen o seu enfoque na cociña, posto que desenvolvemos todo tipo de campañas extractoras industriais, recubrimentos, pranchas para o cociñado, grellas, etc. Todos estes elementos acostúmase a facelos en aceiro inoxidable, o que permite a rápida limpeza de superficies e/ou no seu caso, a rápida distribución da temperatura a través do metal para cociñar, logrando altos niveis de eficiencia enerxética.

 

 

SOLUCIÓNS AGRÍCOLAS

Debido ó desgaste que sofren certos apeiros e utensilios agrícolas e gandeiros, realizamos reparacións e reconstrucións metálicas de estes mesmos para lograr alargar a súa vida útil máis alá da estimada polo fabricante. O material que usamos nestes casos depende sempre das aplicacións que vaia ter o apeiro en cuestión.

 

Cazo reconstruído