ESTRUTURAS


VIGAS E COLUMNAS

Estes son os elementos básicos sobre os cales descansa calquera instalación de chapa conformada ou panel sándwich. A partir deste tipo de estrutura desenvolverase a instalación de todos os  demais elementos que conformarán o deseño final. Pódense realizar nas medidas desexadas, sempre e cando o peso das vigas estea compensado no número de columnas oportunas para non comprometer a estabilidade final da construción. Na maioría dos casos, compleméntanse con elementos soldados para colocar posteriormente corpos como as correas, e favorecer ó mesmo tempo a estabilidade e a lixeireza da estrutura.

 

Vigas e columnas

 

Hai distintos tipos de perfiles de ferro laminados en quente para a construción de vigas e columnas, sendo os máis representativos os seguintes:

  • IPE: A súa sección ten forma de H. Pódense considerar variantes súas o perfil IPN e os perfiles HE.
  • UPN: O máis frecuente e utilizar este tipo de perfil para vigas e viguetas, columnas, armaduras e canais. A súa sección ten forma de U.
  • IPN: A súa sección ten forma de dobre T. É moi usado como pilar, lintel ou soporte.
  • HEA: De alas anchas e largas laminadas en quente, con sección en forma de H. Xeralmente sirve para reforzos, pilares, soportes e estruturas para escaleiras.
  • HEB: Máis groso que o perfil HEA.
  • HEM: É unha versión pesada e reforzada da anterior.

 

Vigas e columnas

 

OMEGAS

As omegas son corpos metálicos pregados que serven de apoio para aparafusar algúns dos elementos que conformarán o deseño final da construción. Na maioría dos casos úsanse en conxunción coas correas para acabar de consolidar a estrutura principal, e a partir dela desenvolver a construción final. O máis frecuente e realizalas en aceiro galvanizado de distintos espesores en función da resistencia mecánica requirida, aínda que tamén se poden realizar  noutros materiais dependendo das calidades estéticas e mecánicas desexadas.

 

Omegas

 

CORREAS

As correas son corpos metálicos pregados que serven de apoio para aparafusar algúns dos elementos que conformarán o deseño final da construción. En xeral, úsanse para unir os ocos entre as vigas onde non se necesita un elemento con demasiada resistencia ó peso, pero si que aporte estabilidade á estrutura, o que se consegue cos pregados estándar deste elemento. O máis frecuente e realizalas en aceiro galvanizado de distintos espesores en función da resistencia mecánica requirida, aínda que tamén se poden realizar  noutros materiais dependendo das calidades estéticas e mecánicas desexadas.

 

Correas

 

VENTILACIÓN

Os elementos de ventilación son básicos para moitas instalacións, posto que dependendo das características meteorolóxicas do lugar de construción dunha estrutura e/ou das características de produción da empresa que se aloxará nas instalacións, pódense chegar a necesitar solucións de ventilación industrial para renovar o aire viciado.

  • Ventilación estática en fachada:

 

Ventilación estática de fachada

 

  •  Ventilación estática en cuberta:

 

Ventilación estática de cuberta