CALIBRADOS E TUBOS


TUBOS

Comercializamos perfiles cerrados conformados en frío e soldados en continuo, nunha gran diversidade de materiais. Entre as principais formas xeométricas destacan os perfís redondos, cadrados e rectangulares, e están dispoñibles nunha gran variedade de espesores e medidas. A lonxitude estándar á que se comercializan é de 6m, pero ó igual ca na maioría de produtos, é posible que sexan cortados á medida previa comunicación do cliente.

 

 Tubo redondoTubo cadradoTubo rectangular

 

CALIBRADOS

O metal calibrado (normalmente aceiro) é aquel que non vai a sufrir ningunha transformación no seu exterior. Polo tanto, ven con tolerancias máis axustadas á medida nominal e acostuma a ser utilizado como guía para portas corredoiras, como pasador, etc. Entre as principais formas xeométricas destacan os perfís redondos, aínda que tamén se usan habitualmente os cadrados e rectangulares, e están dispoñibles nunha gran variedade de espesores e medidas.

 

CalibradoLaminado